Beques

 

Un dels projectes que duu a terme l’Enxartxad és la concessió de beques universitàries. A través de les beques, l’Associació Enxartxad pretén donar l’oportunitat d’accedir a estudis universitaris a alumnes del Lycée Collège Saint Charles Lwanga.

És voluntat de l’Associació que els becats es formin a universitats africanes i, en la mesura del possible, cursin estudis que a la seva finalització puguin tenir un retorn en forma de promoció del desenvolupament del Txad. D’aquesta manera la beca no són només uns diners, molt necessaris, que es gasten avui, sinó que és una inversió de la que el Txad, i les persones que en formen part, se’n beneficiaran en un futur.

A nivell econòmic, les beques, tot i representar una bona part, no poden ser la única font d’ingressos de l’alumne, d’aquesta manera la beca no es veu com uns diners que cauen del cel, sinó que formen part d’un projecte, concretat en una persona que du a terme uns estudis amb el suport de la seva família i d’una beca.

En els criteris de concessió de la beca, la capacitat acadèmica de l’alumne té un pes força important, però la capacitat “social” no és menyspreable. És a dir, no volem que els alumnes becats siguin persones únicament preocupades pel seu currículum acadèmic, sinó que també ho estiguin per la seva realitat social. D’aquesta manera, activitats de voluntariat, solidaritat o d’altres feines no curriculars, tenen una gran importància a l’hora de concedir les beques.

En darrer terme, cal dir que la concessió de la beca es fa sota una estreta col·laboració amb la direcció de l’escola, de fet l’informe de l’escola, recomanant o no la concessió, és un dels documents amb més pes a l’hora de prendre la decisió. Tot i el contacte que podem tenir des de Barcelona, és evident que és la gent que forma part de l’escola els qui coneixen els alumnes, les seves famílies, els seus somnis ...

A dia d’avui, tenim dues nois becades. Una que estudia el segon any d’Enginyeria Elèctrica a Abeché i una altra que tot just ha començat enguany els estudis de Ciències Polítiques i Jurídiques.

Confiem que aprofitin els seus estudis per poder treballar pel seu país que tant necessita persones ben formades i amb empenta, com elles...