El LCCL

 

Al col·legi saint Charles Lwanga de Sarh es fa una tasca educativa ben interessant i necessària per un país que està tan mancat de persones amb bona formació i esperit constructiu,que no busquin només el seu propi interès, sinó que mirin també de construir el seu propi país. Per això des del primer contacte que vàrem tenir amb aquella realitat, hem vist la importància d'ajudar en la seva tasca, doncs tenen greus dificultats econòmiques - és clar, si no es volen tenir alumnes que no siguin només de les famílies més riques, cal que les matrícules siguin moderades, que hi hagi la possibilitat d'ajuts als alumnes sense recursos...

 

EnxarTxad ha centrat els seus ajuts en tres grans blocs:

 

  • ajuts per les instal·lacions bàsiques de l'escola, pel seu manteniment

 

  • instal·lació d'una connexió d'internet via satèl·lit, doncs en tota la ciutat de Sarh no hi ha cap connexió accessible als joves... i pensem que és una gran finestra oberta al món que necessiten per ampliar els seus horitzonts i no quedar completament fora de joc del que passa en la resta del món

 

  • programa de beques perquè antics alumnes brillants en els estudis i sense recursos económics, puguin fer estudis universitaris al Txad o paisos veins

 

Manteniment instal·lacions

 

 

 

 

 

Internet

 

Malgrat que el Lycée Collège Charles Lwanga de Sarh és possiblement la millor escola del Txad, amb un professorat estricte i de qualitat, i estudiants amb bons resultats acadèmics, les infraestructures de l'escola tenen grans mancances. Gràcies a la bona relació de l'EnxarTxad amb l'escola, podem crear projectes de cooperació que sorgeixen de les seves necessitats directes.

 

 

La comunicació és un avenç clarament necessari per als països en vies de desenvolupament, i per aquest motiu el passat agost 2010 vam iniciar un nou projecte en aquest sentit, gràcies al suport dels donatius de particulars i de l'Associació d'Antics Alumnes del Sant Ignasi entre d'altres.

Es tracta de la instal· lació d'una nova antena parabòlica per garantir l'accés a internet dels ordinadors de l'escola.

 

D'aquesta manera, el Charles Lwanga s'ha sumat ara als pocs punts d'accés a internet de la ciutat de Sarh, obert tant als estudiants i professorat com a altres persones externes a l'escola.

 

 

 

 

 

 

 

Programa de beques